FEEL 
Med hästar som lärare

FEEL® ett sensitivt samspel över artgränser   där  den ömsesidiga respekten är grunden. 


Låt Hästarnas tveklösa visdom vägleda dig i ditt liv.

Hästar har en magnifik förmåga att observera och läsa av atmosfärer i nuet, och svarar intuitivt på det som pågår i både flock och människor. Till skillnad från människor som ofta enbart använder det intellektuella har hästar tillgång till hela sin kroppsvisdom, både fysiskt, emotionellt, mentalt och själsligt.

Upplev autentiska möten med sensitiva 4benta mästare

Med stort hjärta och en uppriktig välvilja tar hästens visdom dig med på en upptäcksfärd i ditt liv. Helt utan dömande både speglar och håller hästen möjligheten för dig att hitta de känslor, mönster, drömmar och insikter som är redo att komma upp till ytan eller ta form för ditt högsta välbefinnande.

Vi erbjuder både privatsessioner och workshops. Allt sker från marken, ingen erfarenhet av hästar krävs.

From 2017 håller vi även träningsprogram i Sverige och Europa för dig som vill jobba med hästar som Lärare. Kontakt Mia Holm för mer information.